Sjukanmälan

Telefonnumret för sjukanmälan är: 0515 - 777 000


Vi använder oss av ett system som heter Telefon24. Detta är en automatiserad telefontjänst i Skola24 där du som förälder kan frånvaroanmäla ditt/dina barn till skolan. Det behövs inget föräldrakonto i Skola24 för att använda tjänsten. Det enda som behövs är en knapptelefon.


Vid insjuknande under skoldagen skall eleven göra anmälan till skolsköterskan, klassföreståndare eller undervisande lärare.

Om elev på grund av sjukdom är borta från skolan mer än en vecka skall hon/han besöka skolsköterskan omedelbart efter återkomsten till skolan.

Comments